onsdag den 2. april 2008

Bilbao Metropoli 30 - Bilbao dag 2


Vores anden dag i Bilbao blev indledt med et besøg i den organisation der har stået bag transformationen af Bilbao. Her fortalte lederen Alfonso Martinez levende om hvad skal der til for at så stor en ændring af en by skal lykkedes.
Vi havde forventet en gennemgang af " og så gjorde vi sådan" men det var en mand visioner og med et budskab, der igennem halvanden time fortalte om hvad vi bør gøre hvis vi skal igennem samme øvelse.
70 ernes og 80 ernes krise indenfor skibsfart og industrien og lukning af skibsværftet nedslidte bygninger og dårlig infrastruktur skabte den "brændende platform" der skulle til for at visionære politikere tog en beslutning i 1991 om at iværksætte den store plan om "The transformation of Bilbao". Der var depression i byen og der var ikke i befolkningen en opbakning til den store plan.
En forandring af byen indebærer at indbyggerne skal være stolte af deres by - det handler om at flytte folks mindset ikke kun om nye bygninger !
Men folkene bag planen troede på, at gennem forbedret infrastruktur og en flytning af fokus fra industri til kultur og oplevelse kunne man genskabe byen. Første skridt var etablering af en ny infrastruktur der kunne bringe folk udefra indtil byen. Lufthavn og ny metro var det første der åbnede. En metro handler ikke om transport, men om kommunikation og bringe folk sammen sagde Alfonso ( den giver mig mulighed for at beøsge min mor hver dag i stedet for hver uge sagde en dame i Bilbao).
Planen byggede på 5 værdier:
Identitet
Innovation (at være foran forandringen)
Proffesionalisme (doing well what you know)
Åbenhed
Community (dem der har fremtiden fælles - ikke afgrænset til et geografisk område)

Alfonso Martinez gav os en lektion i - "hvad er fælles for europærerne" - det handler om frihedsværdier - det er vores fællesskab. Amerikanere, asiater, afrikanere og har andre frihedsidealer - det har betydning globaliseringen og for udvikling af vores områder. Danskerne og baskerne er begge minorieter og vi har særlige udfordringer.
Vi er gået fra en tid hvor det var kvalitet hvis det var "made in Germany" over en tid der blev hvor kvalitet blev defineret som "Made by Ericsson". I dag hedder det "Made for you"- det skal vi også tage bestik af, når vi taler om udvikling af byer. Folk vil behandles individuelt og de betaler gerne meget mere for en kartoffel, hvis vi sælger den som en"grøn" kartoffel, der er dyrket uden kemikaler og garanterer at der ikke har været børnearbejdere med i arbejdsprocessen, og kan vi fortælle hvor den er dyrket og af hvem - ja så stiger prisen. Det er ikke kartoflen vi betaler for - det er historien om kartoflen.

Værdierne definerer hvordan vi gerne vil have at folk udenfor Bilbao ser på os der lever i byen
Alfonso tegnede og fortalte om processen fra ide til plan. Alt for ofte går man fra ide til plan eller projekt uden at definere værdier, se på vision og mission - økonomi og ressourcer. Alfonso ridsede også dilemaet op omkring politikernes rolle i forhold til en proces.
Leaders skal inspirere til - hvad der skal gøres - ikke hvordan det skal gøresfortsatte han.
DU SKAL HAVE EN IDE
DU SKAL HAVE EN LEADER
SÅ KAN DU STARTE EN PROCES
OG PENGENE VIL KOMME !!!


Hvis vi har de værdier der efterspørges, og vi viser at det er det "du" har brug for - kan kan vi lave ændringer.
Men først og fremmmest hanler det om at ændre folks opfattelse - det er lykkedes i Bilbao og
Be yourself and do it right - sluttede Alfonso Martinez af med inden han hastede videre

Ingen kommentarer: